ديدار سفراي كشورهاي اتريش ، ژاپن ، تايلند ،كويت و دبير اول سفارت مالزي با مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش

تاریخ :‌ 09-11-1392       عکاس : حسين تهوّري


نظرات بینندگان