اجراي سيستم حفاظت كاتديك اسكله هاي 14 تا 17 و اسكله فرآورده هاي سوختي بندر تجاري با حضور مهندس تركان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش

تاریخ :‌ 22-11-1392       عکاس : حسين تهوّري


نظرات بینندگان