بازديد مهندس تركان مشاور رئيس جمهور به همراه مديرعامل سازمان منطقه آزاد از شركت مهان مه ميمه كيش

تاریخ :‌ 23-11-1392       عکاس : حسين تهوّري


نظرات بینندگان