مراسم كلنگ زني ساختمان يارد پشتيباني نگهداري و تعميرات اساسي تجهيزات نفتي با حضور مهندس تركان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش

تاریخ :‌ 23-11-1392       عکاس : حسين تهوّري


نظرات بینندگان