برگزاری دوره آموزشی کارور دستگاه بالابر هیدرولیکی ویژه کارکنان شرکت عمران، آب و خدمات کیش

تاریخ :‌ 14-10-1395       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان