برگزاری کارگاه آموزشی سلامت ،ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند در کیش

تاریخ :‌ 14-10-1395       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان