عزاداری هیئتهای مذهبی درپنجمین شب از ماه محرم کیش

تاریخ :‌ 04-07-1396       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان