امضاي توافقنامه بين سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هواپيمايي تركيه

تاریخ :‌ 23-07-1396       عکاس : جعفر خمافر


نظرات بینندگان