مانور امداد ونجات در فرودگاه بین المللی کیش

تاریخ :‌ 18-10-1396       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان