بازدید معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان کیش

تاریخ :‌ 20-10-1396       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان