بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از دبیرستان پسرانه هوشمند شریف

تاریخ :‌ 23-03-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان