برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

تاریخ :‌ 21-04-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان