برگزاری مانور امکانات و تجهیزات آتش نشانی کیش به مناسبت روز آتش نشانی(1)

تاریخ :‌ 07-07-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان