بازدید سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات به اتفاق اعضای شورای شهر برخی از پروژه های شهری کیش

تاریخ :‌ 12-07-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان