بازدید خبرنگاران ازدو کارخانه صنعتی در کیش

تاریخ :‌ 14-07-1397       عکاس : حسین تهوری


نظرات بینندگان