پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 12-10-1397       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان