برگزاری مانور تمرین مواجه با بحران در بیمارستان کیش

تاریخ :‌ 30-10-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان