بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش از آزمون ورزشی استخدامی آتش نشانی فرودگاه

تاریخ :‌ 02-11-1397       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان