مصاحبه مطبوعاتی مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 11-11-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان