نشست مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات کیش با سرمایه گذاران بخش خصوصی

تاریخ :‌ 01-12-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان