برگزاری همایش پاکسازی سواحل کیش با حضور دکتر مظفری

تاریخ :‌ 17-12-1397       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان