اجرای گروه های موسیقی دلقکها در نوروز کیش

تاریخ :‌ 04-01-1398       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان