بازدید نمایندگان اکو از شهر زیرزمینی کاریز و کشتی یونانی با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 16-01-1398       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان