نشست دبیرشورایعالی و مدیران عامل مناطق آزاد با معاون اول رئیس جمهور در کیش

تاریخ :‌ 10-02-1398       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان