مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام نیشابوری در کیش

تاریخ :‌ 00-00-0000       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان