جلسه بررسی و ارائه تکنولوژی های وابسته به دریا با نگاه به اقتصاد دریا در کیش

تاریخ :‌ 06-04-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان