نشست مسئولان موسسات فرهنگی هنری کیش با رئیس ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

تاریخ :‌ 06-04-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان