بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از امکانات و زیرساختهای ورزشی کیش

تاریخ :‌ 15-05-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان