بازدید مسئولان سازمان و سرمایه گذاری بخش خصوصی از تصفیه خانه و اماکن ورزشی کیش

تاریخ :‌ 23-05-1398       عکاس : ...


نظرات بینندگان