برگزاري مراسم طشت گذاري آذري ها درحسينيه الغدير کیش

تاریخ :‌ 10-06-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان