برگزاری کمیته تسهیل تجارت در سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 13-06-1398       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان