گشایش مدرسه هوشمند بین المللی با حضور دکتر مظفری و بازدید وی از روند بازسازی دبیرستان خوارزمی کیش

تاریخ :‌ 16-07-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان