بازدید دکتر مظفری از بازار ماهی و رونمائی از مجسمه مرد ماهیگیر نماد بازار ماهی کیش

تاریخ :‌ 16-07-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان