جلسه دبیر جشنواره نام آوران ماندگار کیش و کمیته های علمی ،اقتصادی و فرهنگی این جشنواره با حضور دکتر مظفری

تاریخ :‌ 14-08-1398       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان