آغاز عملیات اجرائی توسعه و نوسازی باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش با حضور دکتر مظفری

تاریخ :‌ 10-10-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان