بازدیدو تعیین تکلیف پروژه های ناتمام با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 21-10-1398       عکاس : پورعزّت - تهوّری


نظرات بینندگان