اختتامیه اولین ماراتن بین المللی برنامه نویسی گردشگری الکترونیک در پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف در کیش

تاریخ :‌ 19-11-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان