ضدعفونی کردن بندرگاه مسافری و فرودگاه بین المللی کیش برای پیشگیری از شیوع کرونا

تاریخ :‌ 07-12-1398       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان