اعطای لوح تقدیر به موزه مردم شناسی کیش در روز جهانی موزه

تاریخ :‌ 00-00-0000       عکاس : جعفر همافر


نظرات بینندگان