بازدیدرئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی ایران و معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و از فرودگاه بین المللی در دست احداث کیش

تاریخ :‌ 07-03-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان