بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه باند جنوبی فرودگاه بین المللی

تاریخ :‌ 21-03-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان