کارگاه تخصصی استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه با حضور مدیران ارشد شورای عالی مناطق آزاد و مدیران اقتصادی، سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد و ویژه

تاریخ :‌ 30-03-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان