جزیره کیش با دارا بودن ظرفیت های ویژه، بستری مناسب برای گردشگران و سرمایه گذاران است

تاریخ :‌ 1399-12-10       عکاس : تهورینظرات بینندگان