آغاز عملیات کشش لوله از ساحل پروژه خط لوله 32 اینجی گرزه - کیش

تاریخ :‌ 09-05-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان