پرداخت خسارت ناشی از آتش سوزی بازار پردیس یک کیش با حضور دکتر مظفری

تاریخ :‌ 21-05-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان