بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از مرکز نوآوری کیش

تاریخ :‌ 11-06-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان