بازدید دکتر بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از کارخانه زمهریر و سام چوب در کیش

تاریخ :‌ 12-06-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان