بازدید دکتر بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه آزاد سازی سواحل کیش

تاریخ :‌ 12-06-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان