بازدید اعضای فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی از شرکت همانند ساز بافت و کیش مدیفارم

تاریخ :‌ 24-07-1399       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان