بازدید اعضای فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی از مرکز نو آوری کیش

تاریخ :‌ 25-07-1399       عکاس : فاطمه یاقوتي


نظرات بینندگان